Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu

AKTUALNOŚĆI

Kontener na odpady wielkogabarytowe - Bacciarellego 8-10.


Zarąd SM „Inco” we Wrocławiu informuje, że w dniu 27.05.2024 roku zostanie podstawiony kontener na odpady wielkogabarytowe przy wiacie śmietnikowej.


Odpady wielkogabarytowe wyrzucamy do podstawionego kontenera, a nie gromadzimy na terenie posesji.


Kontenery są systematycznie podstawiane na terenie ogólnodostępnym przy ulicy Bacciarellego według harmonogramu firmy Ekosystem.


Jednocześnie przypominamy, że wózkownie są do przechowywania tylko wózków, rowerów i sprzętu sportowego, a nie wszystkich zbędnych rzeczy.


Treść ogłoszenia w pliku PDF

Podpisano: 22.05.2024 roku, Zarząd SM 'Inco'.

Koncepcja zagospodarowania zieleni na osiedlu przy Bacciarellego 8-10.


SM „Inco” we Wrocławiu przedstawia Państwu wstępną koncepcję zagospodarowania zieleni na osiedlu przy Bacciarellego 8-10.

Prosimy o ewentualne uwagi w terminie do 10.07.2023 roku.


Koncepcja (plansza 1)

Koncepcja (plansza 2)

Podpisano: 21.06.2023 roku, Zarząd SM 'Inco'.

Dostęp do szafek z licznikami na klatkach schodowych.


SM „Inco” we Wrocławiu informuje, że kod do otwarcia kłódki w sekcji z licznikami energii elektrycznej i zabezpieczeniami przedlicznikowymi jest udostępniany na

zgłoszenie telefoniczne lokatora do Spółdzielni (tel. 515 534 660 oraz 509 859 226) lub do ekipy sprzątającej (tel. 781 411 257).

W trosce o Państwa bezpieczeństwo uprasza się o nie niszczenie założonych zamknięć.


Podpisano: 28.02.2023 roku, Zarząd SM 'Inco'.

ORGANY SPÓŁDZIELNI

Zarząd:
1. Andrzej Łukaszewicz - Prezes

Rada Nadzorcza:
1. Michał Gocał (Bacciarellego) - Przewodniczący
2. Jerzy Karolewski (Bacciarellego) - Zastępca Przewodniczącego
3. Monika Wrona (Hallera-Powstańców-Racławicka) - Sekretarz
4. Zbigniew Marek (Hallera-Powstańców-Racławicka) - członek
5. Łukasz Malko (Bacciarellego) - członek
6. Wanda Szuba (Bacciarellego) - członek

DOKUMENTY

Akty prawne.
Prawo spółdzielcze (tekst ujednolicony, data aktualizacji: 05.10.2021 r.)
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst ujednolicony, data aktualizacji: 07.07.2021 r.)

Dokumenty Statutowe i Regulaminy.
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Inco" we Wrocławiu (data: 18.06.2018 r.)
Regulamin przetwarzania danych osobowych (RODO) (data: 25.05.2018 r.)
Regulamin Rady Nadzorczej (data: 09.06.2014 r. / zmiana: 20.06.2023 r.)
Regulamin rozliczeń finansowych (data: 26.08.2015 r.)
Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego (data: 23.07.2015 r.)
Regulamin rozliczeń kosztów dostarczania energii cieplnej (data: 01.01.2023 r.)
Regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzania ścieków (data: 11.12.2018 r.)
Regulamin utrzymania stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz porządku domowego (data: 24.06.2015 r.)
Regulamin windykacji (data: 23.11.2017 r.)

Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia i Sprawozdania.
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 20.06.2023 r.)
Sprawozdanie finansowe za rok 2022 (data: 30.03.2023 r.)
Sprawozdanie Zarządu za rok 2022 (data: 30.03.2023 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 09.06.2022 r.)
Sprawozdanie finansowe za rok 2021 (data: 30.03.2022 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 30.06.2021 r.)
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 (data: 30.03.2021 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 16.09.2020 r.)
List polustracyjny RZRSM za lata 2017-2019 (data: 08.05.2020 r.)
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (data: 30.03.2020 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 22.05.2019 r.)
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (data: 29.03.2019 r.)

Inne dokumenty.
Zakres obowiązków serwisu sprzątającego (data: 07.09.2004 r.)
Zakres obowiązków ochrony (data: 12.06.2006 r.)

GODZINY URZĘDOWANIA

Zarząd:
Środa: 14:00 - 16:30

Dział Księgowości:
Środa: 09:00 - 11:00, 14:00 - 16:30

Administracja:
Poniedziałek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 14:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 14:00
Piątek: (tylko sprawy awaryjne) 8:00 - 13:00

Reklamacje i zgłaszanie napraw:
w godzinach pracy biura w siedzibie Spółdzielni, telefonicznie lub mailem.

ZASOBY

ul. Bacciarellego 8-10

ZASOBY

ul. Hallera 2,4 / ul. Powstańców Śląskich 145 / ul. Racławicka 1