Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu

AKTUALNOŚĆI

Dostęp do szafek z licznikami na klatkach schodowych.


SM „Inco” we Wrocławiu informuje, że kod do otwarcia kłódki w sekcji z licznikami energii elektrycznej i zabezpieczeniami przedlicznikowymi jest udostępniany na

zgłoszenie telefoniczne lokatora do Spółdzielni (tel. 515 534 660 oraz 509 859 226) lub do ekipy sprzątającej (tel. 781 411 257).

W trosce o Państwa bezpieczeństwo uprasza się o nie niszczenie założonych zamknięć.


Podpisano: 28.02.2023 roku, Zarząd SM 'Inco'.

Przegląd kominiarski w zasobach Spółdzielni.


SM „Inco” we Wrocławiu informuje, że z

dniem 21.02.2023 roku przystępuje do przeprowadzenia okresowego przeglądu kominiarskiego w Państwa mieszkaniach.


O dokładnych terminach przeglądu w poszczególnych klatkach mieszkańcy zostaną powiadomieni na tablicach ogłoszeniowych.


Prace zostaną wykonane przez pracowników Zakładu Kominiarskiego KOMINIARCZYK.


Prosimy o udostępnienie lokali.

Podpisano: 20.02.2023 roku, Zarząd SM 'Inco'.

Końcowy przegląd instalacji elektrycznej w zasobach Spółdzielni.


SM „Inco” we Wrocławiu informuje, że w dniu 7 lutego 2023 roku zostanie przeprowadzona 3 (ostateczna) tura przeglądu elektrycznego (dotyczy tylko tych lokali, które nie zrobiły przeglądu w ramach 1 lub 2 tury).


Bacciarellego 8-8G - w godzinach 17:00-18:00

Bacciarellego 10A-10G - w godzinach 18:00-19:30

Hallera 2, Racławicka 1 - w godzinach 19:40-20:00

W razie nieudostępnienia lokalu właściciel musi wykonać przegląd we własnym zakresie i dostarczyć protokół z przeglądu do Spółdzielni.


Podpisano: 25.01.2023 roku, Zarząd SM 'Inco'.

Wymiana wodomierzy w zasobach Spółdzielni.


SM „Inco” we Wrocławiu informuje, że przystępuje do wymiany wodomierzy w Państwa mieszkaniach.


O terminach wymiany w poszczególnych klatkach mieszkańcy zostaną powiadomieni na tablicach ogłoszeniowych.


Na zlecenie TECHEM prace zostaną wykonane przez firmę HYDROLANDIA Daniel Czapczyński (tel. 609 766 235).


W ramach wymiany montowane są zawory zwrotne, a stare wodomierze są zabierane.


Prosimy o udostępnienie lokali.

Podpisano: 25.01.2023 roku, Zarząd SM 'Inco'.

Przegląd instalacji gazowej w budynku Bacciarellego 8-10.


SM „Inco” we Wrocławiu informuje, że przystępuje do przeprowadzenia okresowego przeglądu gazowego w Państwa mieszkaniach.


Terminy podstawowe (w godzinach 16:00-20:00) :


9 stycznia 2023 roku - klatki 8, 8A, 8B, 8C

10 stycznia 2023 roku - klatki 8D, 8E, 8F, 8G

11 stycznia 2023 roku - klatki 10, 10A, 10B, 10C

12 stycznia 2023 roku - klatki 10D, 10E, 10F, 10G

Termin dodatkowy (w godzinach 16:00-20:00) :

13 stycznia 2023 roku


Prace zostaną wykonane przez firmę HYDROLANDIA Daniel Czapczyński (tel. 609 766 235)


Prosimy o udostępnienie lokali.

Podpisano: 27.12.2022 roku, Zarząd SM 'Inco'.

Zmiana "Regulaminu rozliczeń kosztów dostarczania energii cieplnej".


Zarząd SM 'Inco' we Wrocławiu informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie nowy "Regulamin rozliczeń kosztów dostarczania energii cieplnej"


Oba dokumenty (stary i nowy) znajdują się w sekcji DOKUMENTY / Dokumenty Statutowe i Regulaminy


Podpisano: 29.11.2022 roku, Zarząd SM 'Inco'.

Przegląd instalacji elektrycznej w budynku Bacciarellego 10A-10G (2 tura).


SM „Inco” we Wrocławiu informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 roku w godzinach 12:00-20:00 zostanie przeprowadzony okresowy przegląd elektryczny w Państwa mieszkaniach.


Prace zostaną wykonane przez upoważnionego pracownika RAMO Polska Sp. z o.o.


Prosimy o udostępnienie lokali.


Drugi termin: 19 stycznia 2023 roku w godzinach 17:30-19:00


Treść ogłoszenia w pliku PDF

Podpisano: 15.11.2022 roku, Zarząd SM 'Inco'.

Przegląd instalacji elektrycznej w budynku Bacciarellego 8A-8G i 10 (1 tura).


SM „Inco” we Wrocławiu informuje, że w dniu 17 stycznia 2023 roku w godzinach 12:00-20:00 zostanie przeprowadzony okresowy przegląd elektryczny w Państwa mieszkaniach.


Prace zostaną wykonane przez upoważnionego pracownika RAMO Polska Sp. z o.o.


Prosimy o udostępnienie lokali.


Drugi termin: 19 stycznia 2023 roku w godzinach 17:30-19:00


Treść ogłoszenia w pliku PDF

Podpisano: 15.11.2022 roku, Zarząd SM 'Inco'.

Przegląd instalacji elektrycznej w budynku Hallera-Powstańców-Racławicka.


SM „Inco” we Wrocławiu informuje, że w dniu 16 stycznia 2023 roku w godzinach 12:00-20:00 zostanie przeprowadzony okresowy przegląd elektryczny w Państwa mieszkaniach.


Prace zostaną wykonane przez upoważnionego pracownika RAMO Polska Sp. z o.o.


Prosimy o udostępnienie lokali.


Drugi termin: 19 stycznia 2023 roku w godzinach 17:30-19:00


Treść ogłoszenia w pliku PDF

Podpisano: 15.11.2022 roku, Zarząd SM 'Inco'.

ORGANY SPÓŁDZIELNI

Zarząd:
1. Andrzej Łukaszewicz - Prezes

Rada Nadzorcza:
1. Michał Gocał (Bacciarellego) - Przewodniczący
2. Jerzy Karolewski (Bacciarellego) - Zastępca Przewodniczącego
3. Monika Wrona (Hallera-Powstańców-Racławicka) - Sekretarz
4. Zbigniew Marek (Hallera-Powstańców-Racławicka) - członek
5. Łukasz Malko (Bacciarellego) - członek
6. Wanda Szuba (Bacciarellego) - członek

DOKUMENTY

Akty prawne.
Prawo spółdzielcze (tekst ujednolicony, data aktualizacji: 05.10.2021 r.)
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst ujednolicony, data aktualizacji: 07.07.2021 r.)

Dokumenty Statutowe i Regulaminy.
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Inco" we Wrocławiu (data: 18.06.2018 r.)
Regulamin przetwarzania danych osobowych (RODO) (data: 25.05.2018 r.)
Regulamin Rady Nadzorczej (data: 09.06.2014 r.)
Regulamin rozliczeń finansowych (data: 26.08.2015 r.)
Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego (data: 23.07.2015 r.)
Regulamin rozliczeń kosztów dostarczania energii cieplnej (DO 31.12.2022) (data: 09.01.2018 r.)
Regulamin rozliczeń kosztów dostarczania energii cieplnej (OD 01.01.2023) (data: 01.01.2023 r.)
Regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzania ścieków (data: 11.12.2018 r.)
Regulamin utrzymania stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz porządku domowego (data: 24.06.2015 r.)
Regulamin windykacji (data: 23.11.2017 r.)

Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia i Sprawozdania.
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 09.06.2022 r.)
Sprawozdanie finansowe za rok 2021 (data: 30.03.2022 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 30.06.2021 r.)
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 (data: 30.03.2021 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 16.09.2020 r.)
List polustracyjny RZRSM za lata 2017-2019 (data: 08.05.2020 r.)
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (data: 30.03.2020 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 22.05.2019 r.)
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (data: 29.03.2019 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 18.06.2018 r.)
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 (data: 27.03.2018 r.)
Bilans za rok 2017 (data: 27.03.2018 r.)
Rachunek zysków i strat za rok 2017 (data: 27.03.2018 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 30.05.2017 r.)

Inne dokumenty.
Zakres obowiązków serwisu sprzątającego (data: 07.09.2004 r.)
Zakres obowiązków ochrony (data: 12.06.2006 r.)

GODZINY URZĘDOWANIA

Zarząd:
Środa: 14:00 - 16:30

Dział Księgowości:
Środa: 09:00 - 11:00, 14:00 - 16:30

Administracja:
Poniedziałek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 14:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 14:00
Piątek: (tylko sprawy awaryjne) 8:00 - 13:00

Reklamacje i zgłaszanie napraw:
w godzinach pracy biura w siedzibie Spółdzielni, telefonicznie lub mailem.

ZASOBY

ul. Bacciarellego 8-10

ZASOBY

ul. Hallera 2,4 / ul. Powstańców Śląskich 145 / ul. Racławicka 1