Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
29 maja 2020
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 4700
Licznik dzienny: 16
 
K o n t a k t

Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
ul. Swojczycka 38 lok. 6
51-501 Wrocław


tel. 0-71 733 40 90

www.inco.wroc.pl

sminco@onet.eu

NIP: 896-000-38-81    Regon: 001074986

Konto bankowe:
Alior Bank S.A.
27 2490 0005 0000 4520 7174 4904

Wg Statutu SM 'Inco' należności z tytułu opłat eksploatacyjnych
powinny być wpłacane do 14-tego dnia każdego miesiąca.


Zarząd:
Środa:  14:00 - 16:30

Dział Księgowości:
Środa:  09:00 - 11:00
14:00 - 16:30

Administracja:
Poniedziałek:  8:00 - 14:00
Wtorek:  8:00 - 14:00
Środa:  8:00 - 16:00
Czwartek:  8:00 - 14:00
Piątek: 
(tylko spr
8:00 - 13:00
awy awaryjne)

Reklamacje i zgłaszanie napraw:
w godzinach pracy biura w siedzibie Spółdzielni, telefonicznie lub mailem.