Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
29 maja 2020
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 4700
Licznik dzienny: 16
 
D o k u m e n t y

Akty prawne.
Prawo spółdzielcze (tekst ujednolicony, data aktualizacji: 09.09.2017 r.)
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst ujednolicony, data aktualizacji: 22.05.2018 r.)

Dokumenty Statutowe i Regulaminy.
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Inco" we Wrocławiu (data: 18.06.2018 r.)
Regulamin Rady Nadzorczej (data: 09.06.2014 r.)
Regulamin rozliczeń finansowych (data: 26.08.2015 r.)
Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego (data: 23.07.2015 r.)
Regulamin rozliczeń kosztów dostarczania energii cieplnej (data: 11.12.2018 r.)
Regulamin rozliczania kosztów zużytej wody i odprowadzania ścieków (data: 11.12.2018 r.)
Regulamin utrzymania stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz porządku domowego (data: 24.06.2015 r.)
Regulamin windykacji (data: 23.11.2017 r.)

Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia i Sprawozdania.
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 22.05.2019 r.)
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (data: 29.03.2019 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 18.06.2018 r.)
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 (data: 27.03.2018 r.)
Bilans za rok 2017 (data: 27.03.2018 r.)
Rachunek zysków i strat za rok 2017 (data: 27.03.2018 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 30.05.2017 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 18.05.2016 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 22.04.2015 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 05.11.2014 r.)
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (data: 09.06.2014 r.)

Inne dokumenty.
Zakres obowiązków serwisu sprzątającego (data: 07.09.2004 r.)
Zakres obowiązków ochrony (data: 12.06.2006 r.)