Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
29 maja 2020
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 4700
Licznik dzienny: 16
 
O r g a n y  S p ó ł d z i e l n i

Rada Nadzorcza:
    1. Robert Flak (Bacciarellego) - Przewodniczący
    2. Anna Szuba (Bacciarellego) - Zastępca Przewodniczącego
    3. Grzegorz Chruœcielski (Hallera-Powstańców-Racławicka) - Sekretarz
    4. Janusz Kobecki (Bacciarellego) - członek
    5. Wanda Szuba (Bacciarellego) - członek

Zarząd:
    1. Andrzej Łukaszewicz - Prezes