Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
23 maja 2018
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 273
Licznik dzienny: 16
 
A k t u a l n o ś c i

Dodano: 20.04.2016 r.
Temat: Walne Zgromadzenie Członków SM 'Inco'.
 
Zarząd SM „Inco” we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 18 maja 2016 roku zwołuje
Walne Zgromadzenie, na które zaprasza członków Spółdzielni.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w auli Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej 2A we Wrocławiu. Początek - godz. 18:30.

Porządek obrad WZ (18.05.2016 roku).
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.

Dodano: 18.12.2015 r.
Temat: Praca biura w dniu 24.12.2015 roku.
 
SM 'Inco' informuje, że w dniu 24.12.2015 roku biuro nie będzie przyjmowało interesantów.
 
Podpisano: Pieczęć ogólna SM 'Inco'.

Dodano: 07.07.2015 r.
Temat: Kontener na odpady wielkogabarytowe.
 
Zarząd SM „Inco” we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2015 roku zostanie podstawiony kontener na odpady wielkogabarytowe.

Jednocześnie przypomina się, że wózkownie służą do przechowywania wyłącznie wózków, rowerów i innego sprzętu sportowego, a nie wszystkich zbędnych rzeczy.
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.

Dodano: 26.06.2015 r.
Temat: Porządek w wózkowniach/rowerowniach.
 
Zarząd SM „Inco” we Wrocławiu przypomina, że wózkownie służą do przechowywania wyłącznie wózków, rowerów i innego sprzętu sportowego.

W związku powyższym prosimy o usunięcie do 15 lipca 2015 roku innych rzeczy (lodówki, pralki, meble, kartony itp.).

Po tym terminie Spółdzielnia usunie je we własnym zakresie.
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.

Dodano: 26.06.2015 r.
Temat: Kontener na odpady wielkogabarytowe.
 
Zarząd SM „Inco” we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 3 lipca 2015 roku zostanie podstawiony kontener na odpady wielkogabarytowe.
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.