Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
29 maja 2020
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 4700
Licznik dzienny: 16
 
A k t u a l n o ś c i

Dodano: 11.06.2018 r.
Temat: Informacja.
 
SM 'Inco' we Wrocławiu informuje:

W ramach otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Działanie 1.3 - Rozwój przedsiębiorczości,
Poddziałanie 1.3.2 - Rozwój przedsiębiorczości - ZIT WrOF

jest realizowany projekt usługi doradczej pod nazwą "Wykonanie kompleksowego opracowania techniczno-ekonomicznego zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej INCO"
w terminie od 11.06.2018 do 29.06.2018 roku.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 85%, tj. 20.825,00 PLN.

 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.

Dodano: 30.05.2018 r.
Temat: Zapytanie ofertowe.
 
W związku z otrzymaniem grantu od WARR SM „Inco” we Wrocławiu poszukuje wykonawcy usługi doradczej.

1. Zapytanie ofertowe,
2. Załącznik 1.
 
Podpisano: Andrzej Łukaszewicz (Prezes Zarządu).