Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
20 czerwca 2019
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 6536
Licznik dzienny: 4
 
A k t u a l n o ś c i

Dodano: 30.05.2018 r.
Temat: Zapytanie ofertowe.
 
W związku z otrzymaniem grantu od WARR SM „Inco” we Wrocławiu poszukuje wykonawcy usługi doradczej.

1. Zapytanie ofertowe,
2. Załącznik 1.
 
Podpisano: Andrzej Łukaszewicz (Prezes Zarządu).

Dodano: 28.05.2018 r.
Temat: Walne Zgromadzenie Członków SM 'Inco'.
 
Zarząd SM „Inco” we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2018 roku zwołuje Walne Zgromadzenie, na które zaprasza członków Spółdzielni.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w auli Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej 2A we Wrocławiu. Początek - godz. 18:00.

Porządek obrad WZ (18.06.2018 roku).
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.