Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
29 maja 2020
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 4700
Licznik dzienny: 16
 
A k t u a l n o ś c i

Dodano: 24.06.2019 r.
Temat: Zmiana adresu biura SM 'Inco'.
 
Zarząd SM 'Inco' we Wrocławiu informuje, że od dnia 27.06.2019 roku biura Spółdzielni zostaną przeniesione na:

ul. Swojczycką 38 lok. 6
51-501 Wrocław

(Instytut Łączności)
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.

Dodano: 19.04.2019 r.
Temat: Walne Zgromadzenie Członków SM 'Inco'.
 
Zarząd SM „Inco” we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 22 maja 2019 roku zwołuje Walne Zgromadzenie, na które zaprasza członków Spółdzielni oraz wszystkich mieszkańców posiadających tytuły prawne do lokali.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w auli Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej 2A we Wrocławiu. Początek - godz. 18:30.

Porządek obrad WZ (22.05.2019 roku).
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.