Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
13 lipca 2020
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 5916
Licznik dzienny: 1
 
A k t u a l n o ś c i

Dodano: 24.06.2019 r.
Temat: Zmiana adresu biura SM 'Inco'.
 
Zarzd SM 'Inco' we Wrocawiu informuje, e od dnia 27.06.2019 roku biura Spdzielni zostan przeniesione na:

ul. Swojczyck 38 lok. 6
51-501 Wrocaw

(Instytut cznoci)
 
Podpisano: Zarzd SM 'Inco'.

Dodano: 19.04.2019 r.
Temat: Walne Zgromadzenie Czonkw SM 'Inco'.
 
Zarzd SM „Inco” we Wrocawiu zawiadamia, e w dniu 22 maja 2019 roku zwouje Walne Zgromadzenie, na ktre zaprasza czonkw Spdzielni oraz wszystkich mieszkacw posiadajcych tytuy prawne do lokali.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbd si w auli Zespou Szk nr 19 przy ul. Spdzielczej 2A we Wrocawiu. Pocztek - godz. 18:30.

Porzdek obrad WZ (22.05.2019 roku).
 
Podpisano: Zarzd SM 'Inco'.