Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
23 maja 2018
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 273
Licznik dzienny: 16
 
A k t u a l n o ś c i

Dodano: 01.09.2017 r.
Temat: Praca biura w dniu 4-8.09.2017 roku.
 
SM 'Inco' informuje, że w dniach 4-8.09.2017 roku biuro będzie czynne w godzinach 7:00-11:00.
 
Podpisano: Pieczęć ogólna SM 'Inco'.

Dodano: 10.08.2017 r.
Temat: Praca biura w dniu 14.08.2017 roku.
 
SM 'Inco' informuje, że w dniu 14.08.2017 roku biuro będzie nieczynne.
 
Podpisano: Pieczęć ogólna SM 'Inco'.

Dodano: 13.06.2017 r.
Temat: Praca biura w dniu 16.06.2017 roku.
 
SM 'Inco' informuje, że w dniu 16.06.2017 roku biuro będzie nieczynne.
 
Podpisano: Pieczęć ogólna SM 'Inco'.

Dodano: 02.05.2017 r.
Temat: Walne Zgromadzenie Członków SM 'Inco'.
 
Zarząd SM „Inco” we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 30 maja 2017 roku zwołuje Walne Zgromadzenie, na które zaprasza członków Spółdzielni.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w auli Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej 2A we Wrocławiu. Początek - godz. 18:00.

Porządek obrad WZ (30.05.2017 roku).
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.

Dodano: 27.10.2016 r.
Temat: Okresowy przegląd instalacji elektrycznej.
 
SM "Inco" informuje, że w dniach 3-4 i 7-9 listopada 2016 roku w godz. 9:00-13:00 i 17:00-20:00 zostanie przeprowadzony okresowy przegląd instalacji elektrycznej w Państwa mieszkaniach.
Prace będzie wykonywać pan Mieczysław Baranowski upoważniony pracownik PHU FONOTEL Bis.

Harmonogram przeglądów:

3.11.2016 roku - Wrońskiego 20.
4.11.2016 roku - Hallera/Powstańców Śląskich/Racławicka.
7.11.2016 roku - Bacciarellego 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E.
8.11.2016 roku - Bacciarellego 8F, 8G, 10, 10A, 10B.
9.11.2016 roku - Bacciarellego 10C, 10D, 10E, 10F, 10G.

W razie konieczności termin wizyty może być indywidualne uzgodniony z firmą FONOTEL Bis (tel. 506 391 234).

Prosimy o udostępnienie mieszkań.
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.